Vandel 10

Forberedende ungdomsuddannelse i 10. klasse

Vandel10-desktop
Vandel10-mobil

Den boglige undervisning

På Vandel kan du tage 10. klasse på efterskole. Vandel 10 er rettet mod elevernes kommende ungdomsuddannelsesvalg – i modsætning til folkeskolens 10. klasses prøve som i form og indhold er en gentagelse (udvidelse) af den obligatoriske afgangsprøve efter 9. klasse, og som først afvikles efter at eleverne i marts måned har søgt ind på ungdomsuddannelserne.

Skoleåret slutter ikke med afholdelse af folkeskolens 10.-klassesprøve. Men Vandel 10 indeholder både skriftlige og mundtlige evalueringer, tests og karaktergivninger, og afsluttes med et årsprojekt.
Ved afslutningen af skoleåret får eleven et Vandel 10-bevis med alle karakterer for fagkurser og projekter samt den skriftlige udtalelse fra årsprojektet.

Vandel 10

Starten på noget nyt

Vandel 10 er starten på noget nyt. Her er der bl.a. fokus på: Undervisning og undervisningsformer der rækker frem mod ungdomsuddannelserne (fagkurser og projektforløb). Elevernes faglige og personlige udvikling og modning. Optimering og differentiering af undervisningen.
Synliggørelse af elevernes arbejde gennem fremlæggelser, præsentationer og udgivelser. Elevernes afklaring af deres fremtidige valg af ungdomsuddannelse. Øget brug af og sparring med det øvrige samfund, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, befolkningsgrupper, interessegrupper etc.

Vandel 10

Hvad indeholder din 10. klasse på efterskole?

Undervisningen

Undervisningen er en blanding af projektforløb og selvvalgte fagkurser.

Projektforløbene strækker sig over perioder på tre til fire uger. Der er fem projekter i løbet af året. Eksempler på projektemner: Bæredygtighed, Job og uddannelse, Magt, demokrati og ytringsfrihed, Sundhed og ernæring samt Årsprojekt

Fagkurserne er intensive forløb, hvor du bliver undervist indenfor et snævert fagområde og kan dygtiggøre dig. De er niveaudelte og repræsenterer alle fag. Med dine forældre vælger du fagkurser og laver dit eget skema.

Fagkurser

Fagkurserne strækker sig over fem perioder på to til fem uger.
I hver periode bliver der tilbudt 20 forskellige fag, hvoraf eleven skal vælge fem. I de fem fagkursusperioder bliver der således mulighed for at vælge 25 forskellige fagkurser. Den samlede kursusplan godkendes af forældrene. Alle boglige fagområder kan være repræsenteret. Også f.eks. biologi, samfundsfag, historie, geografi m.m. Fagene vil være tilbudt på tre niveauer og enkelte på tværs af niveau.
Alle kurser afsluttes med en evaluering og evt. en fagkarakter.

Projektforløb

I projekterne vil eleverne have tilknyttet en vejleder.

Vejlederen er aktiv medspiller i projektet, og der vil ud over det daglige samarbejde være skemalagte vejledninger. Projektforløbene afsluttes med en formidling, og der gives en individuel karakter. Formidling er en central del af projektarbejdet, og man vil på forskellig vis i løbet af året komme til at formidle projekterne til både de andre elever og grupper uden for skolen.

Årsprojektet er et større og mere selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise, at de behersker alle de dele af projektarbejdsformen, de har arbejdet med i løbet af året. Projekterne kræver interview, dataindsamling eller anden opsøgende kontakt ud af huset. Ved bedømmelsen af årsprojektet medvirker en ekstern censor, og der gives både en karakter og en skriftlig udtalelse.

Uddannelsesvejledning

Skolen har to uddannelsesvejledere, der står for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Eleverne følges tæt året igennem og hjælpes til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse.

Vejlederne har, så vidt det er muligt, de elever, de møder i undervisningen. Skolen prioriterer, at vejlederen kender eleven og har en hurtig og daglig kontakt til hende eller ham.
I løbet af efteråret har alle elever den første samtale med deres vejleder. I november måned er alle 10. klasses-elever i en uges brobygning på forskellige ungdomsuddannelser i Vejle.
To søndage i løbet af skoleåret tilbydes elever og forældre ”Åben vejledning” med mulighed for en samtale med vejlederen.
I januar/februar foregår anden samtalerunde, hvor eleverne i samarbejde med deres vejleder bliver afklaret om valg af ungdomsuddannelse og udarbejder den endelige uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne.
I løbet af februar har eleverne/forældrene desuden mulighed for en samtale med vejlederen eller faglærerne, hvor de kan stille afklarende spørgsmål til det endelige valg.
Skolens vejledere og kontoret sørger for, at elevens ansøgningsskema bliver sendt rettidigt.

“Vandel 10 har været med til at lære mig at strukturere min tid bedre og sørget for, at jeg har styr på mine større opgaver når vi laver projekt. Det har også været med til at forstærke mine samarbejdsevner.“

Victoria Gyldenkrone Bagge Mikkelsen

“Jeg tænker helt klart det giver bedre sociale færdigheder fordi man er sammen med mange forskellige mennesker. Det er fedt, at man selv vælger sine fag og niveauer, det giver tryghed.“

Lucas Bersang

“Det er en fed måde det er bygget op på, du kan helt selv vælge dine timer og fag gennem et skoleår. Jeg havde brug for et år inden gymnasiet til at modnes, og ikke tænke på eksamen. Det er det bedste valg jeg har taget“

Mie Bonde Kohls
Noah

“Det er fedt, at der er frihed til at lære om de emner man gerne vil. Det er godt det er niveaudelt, så man ikke er bange for at lave fejl.“

Noah Fabricius

Vil du vide mere om 10. klasse på efterskole?

Vi er stolte af vores skole og vi elsker at vise den frem. Kom forbi og besøg os, og oplev Vandel Efterskole. Se her hvornår du kan besøge skolen.

Besøg skolen
Menu