9. klasse

Tag din 9. klasse på Vandel Efterskole

9-klasse
9-klasse

Den boglige undervisning

Den boglige undervisning prioriteres højt, og engagerede elever og lærere er med til, at du får det bedste grundlag for dit videre uddannelsesvalg
Det normale skema afbrydes af og til af halve eller hele fagdage, der giver muligheder for fordybelse i det enkelte fag.

Skolens boglige undervisning fører frem til folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse.

Obligatoriske fag i 9. klasse: Dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag og kristendom. Derudover tilbydes tysk.

9. klasse

Hvad indeholder din
9. klasse på efterskole?

Undervisningen

Når du tager 9. klasse på efterskole er den boglige undervisning tilrettelagt så du får et varieret skema, der veksler mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og forskellige kreative opgaver. Langt det meste af undervisningen foregår digitalt, og derfor er det vigtig du medbringer din egen bærebare ccomputer.

Fagdage

Det daglige skema blive jævnligt brudt op af anderledes dage og fagdage. En fagdag kan f.eks. være idrætsundervisning, en samfundsfagsdag eller en dag med kreativ matematik.

Prøverne

Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøve for alle elever i 9. klasse. De er opdelt i humanistiske og naturfaglige fag, mundtlige og skriftlige prøver, derudover er nogle af prøverne obligatoriske og andre udtræksfag – der er i alt 7 prøver.

De bundne prøver er dansk (mundtlig og skriftlig), matematik (skriftlig), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (mundtlig).

Derudover er der en række udtræksfag, hvoraf 1 fag fra hver gruppe udtrækkes:
Humanistiske fag: Engelsk (skriftlig), tysk (skriftlig eller mundtlig), historie (mundtlig), kristendom (mundtlig) og samfundsfag (mundtlig).
Naturfaglige fag: Biologi (online prøve), geografi (online prøve), matematik (mundtlig) og idræt (praktisk og mundtlig).

Uddannelsesvejledning

Skolen har to uddannelsesvejledere, der står for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Eleverne følges tæt året igennem og hjælpes til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse.

Vejlederne har, så vidt det er muligt, de elever, de møder i undervisningen. Skolen prioriterer, at vejlederen kender eleven og har en hurtig og daglig kontakt til hende eller ham.

I løbet af efteråret har alle elever den første samtale med deres vejleder. To søndage i løbet af skoleåret tilbydes elever og forældre ”Åben vejledning”, med mulighed for en samtale med vejlederen. I januar/februar foregår anden samtalerunde, hvor eleverne, i samarbejde med deres vejleder, bliver afklaret om valg af ungdomsuddannelse og udarbejder den endelige uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne. I løbet af februar har eleverne/forældrene desuden mulighed for en samtale med vejlederen eller faglærerne, hvor de kan stille afklarende spørgsmål til det endelige valg.

Skolens vejledere og kontoret sørger for, at elevens ansøgningsskema bliver sendt rettidigt.

Jakob

“Jeg synes det bedste ved 9. klasse er sammenholdet - Når man er i klassen er der en familiestemning, Lærerne er søde og fokuserer på at undervise og tilpasse undervisningsniveauet til den enkelte“

Jakob Bak Ostersen

“Jeg synes det er fedt at gå i 9. på Vandel fordi timerne ikke er så lange, men vi lærer alligevel det vi skal. En lektion varer 50 min. og vi har kun det samme fag to gange i træk, en gang om ugen. Det gør at det ikke bliver så tungt“

Sofie Holst Jeberg

“Jeg valgte 9. klasse på Vandel fordi jeg følte mig velkommen fra sekundet jeg trådte ind“

Emil Søndergaard Andersen

Vil du vide mere om 9. klasse på efterskole?

Vi er stolte af vores skole og vi elsker at vise den frem. Kom forbi og besøg os, og oplev Vandel Efterskole. Se her hvornår du kan besøge skolen.

Besøg skolen
Menu