Hverdagen

Hvad laver man på efterskolen?

Hverdagen

Hverdagen på Vandel

Hver dag sker der rigtig mange ting på Vandel. Fra vi står op kl. 06:45 og går på morgentur, til vi børster tænder, og lægger os under dynen kl. 22:30 er der fuld knald på med masser undervisning, hygge i opholdsstuen, sang, måltider, pligter, fælles samling, fodbold, gymnastik og meget mere.

 

Hvad med fritid?

Fritid i hverdagen

Når du har fri kan du bruge tiden sammen med dine efterskolevenner. Du har mulighed for at benytte skolens haller , fitness, musiklokaler, kreative værksteder for at dyrke dine interesser, eller du kan hygge på værelset med nudler og kakao. Du er selv med til at planlægge aftenerne, og der altid venner og nogle vagtlærere, der gerne vil være med.

For os er det vigtigt, at der også er et aktivt indhold i fritiden. I løbet af dit ophold skal du flere gange være med til at lave arrangementer for hele skolen. Gennem forberedelsen og afviklingen af disse arrangementer lærer du at blive en aktiv medspiller. Herved styrkes fællesskabet og du forberedes til en meningsfyldt og indholdsrig fritid, også efter skoleopholdet.

 

Fritid

Fritid i weekender

Weekenderne er en meget vigtig del af dit efterskoleophold. Vi opfordrer dig til at tilbringe mange weekender på skolen for at du kan få det fulde udbytte af dit efterskoleophold, og samværet med dine kammerater.

Weekenden starter fredag med weekendmøde kl. 16.30, og slutter med aftensmad søndag.

Når man har været hjemme i weekenden, skal man være tilbage på skolen søndag mellem 19.00 0g 21.30.

I nogle weekender kan du selv have indflydelse på indholdet, mens der i andre er fastlagt program. Du skal dog altid deltage 100% i aktiviteterne og pligterne når du vælger at blive på skolen.

I årets løb er der enkelte forlængede weekender med en ekstra fridag, og der er obligatoriske weekender, hvor alle elever skal blive på skolen.

 

Weekender

Sammenhold

At være på efterskole giver de bedste muligheder for at være med til at opbygge og blive en del af et værdifuldt og forpligtende fællesskab. I samværet med de andre elever og lærerne får du rig mulighed for at få nye venner, og gennem fælles aktiviteter og oplevelser at mærke, hvad et godt efterskolefællesskab betyder.

Du lever sammen med dine venner hele døgnet, og selvom hverdagene er fyldt med undervisning og oplevelser, vælger mange at blive i weekenderne også.

På skolen bor du på værelse sammen med en eller flere kammerater. I bor på gang eller i hus med mellem 8 og 22 elever. På de fleste boområder er der både pige- og drengeværelser.

Sammenhold
Menu