Sport

Boglig efterskole

På skolen kan man gå i såvel 9. som 10. klasse. 1/3 af eleverne går i 9. klasse, og 2/3 i 10.

I de boglige fag er undervisningen årgangsdelt, men i de øvrige fag er eleverne ikke delt på klassetrin, hvilket betyder, at man er sammen på tværs af årgange i fællesfag, valgfag og linjefag. Derfor opleves der ikke til daglig forskel på, om man går i 9. eller 10. klasse.

Vandel 10

Det 10. skoleår ser vi som forberedelse til kommende ungdomsuddannelse og ikke som afslutningen på grundskolen. Derfor får du i den boglige undervisning, Vandel 10, undervisning som er tilrettelagt netop for at forberede dig bedst muligt til den kommende ungdomsuddannelse. Indhold og organisering er anderledes end i 9. klasse, og der indgår flere projektforløb i skoleåret. Der evalueres anderledes end ved hjælp af 10. klasse-prøven.

Vandel 10 er målrettet forberedelse til ungdomsuddannelserne.

9. klasse

9. klasse ser vi som afslutningen på grundskolen. Her skal du gennem undervisningen forberede dig på folkeskolens afgangsprøver og arbejde for at få det bedst mulige udgangspunkt for dit fremtidige uddannelsesforløb.

Undervisningen foregår med udgangspunkt i de to 9. klasser, men afveksler med fagdage, temaforløb og foregår også når det er hensigtsmæssigt med andre holddelinger.

Hvis du synes Vandel Efterskole lyder spændende og gerne vil høre mere, så afholder vi Efterskolernes Dag søndag den 25. september 2022, og Efterskolernes Aften onsdag den 11. januar 2023, hvor alle er velkomne til en personlig rundvisning samt en forfriskning.

Derudover er der mulighed for at besøge skolen på vores Besøgesdage.