kreativitet

Kreativ efterskole

Kreativ efterskole

På Vandel Efterskole har du mulighed for at blive udfordret på din kreativitet og dine kreative evner. Du kan sammen med dine efterskolekammerater prøve kræfter med forskellige kreative fagområder. Uanset om du har erfaring eller er klar til at prøve noget nyt, vil du blive mødt med forventninger og udfordringer som passer til dig. Gennem undervisningen i de kreative fag har du mulighed for at tilegne dig erfaringer og kompetencer, som du kan have gavn og glæde af efterfølgende.

Du kommer til at arbejde med dine evner som formidler. Når du skal udstille eller optræde med resultatet af dit arbejde, sætter du dig selv i spil. Du viser verden noget af og om dig selv, og du får reaktioner på det, du gør. Det kreative gør dig ikke bare klogere på omgivelserne og verden. Det gør dig også klogere på dig selv. Du bliver mere scenevant og vil gennem dine opgaver og de erfaringer, styrke dine kreative evner og lære teknikker og arbejdsformer, som du fremadrettet kan få brug for.

Skolen har tre kreative linjer: Design, musik og teater. Disse linjer arbejder hver for sig med deres områder og arbejder også sammen ved flere lejligheder. F.eks. i forbindelse med den årlige musical, hvor hele skolen i 10 dage bliver omdannet til en stor kreativ efterskole.

I samspillet med de andre fagområder får man inspiration og udfordringer i forhold til at indgå i en større helhed. Også i det daglige efterskolemiljø kan de kreative fag mærkes på skolen, når der lyder musik fra musiklokalerne, teaterelever viser sig i deres kostumer eller designlinjen udstiller et sted på skolen.

Kreative linjefag

På linjerne får du 3 X 1,5 timers linjeundervisning, hvor du sammen med linjens lærere og øvrige elever fordyber dig i fagets områder og dygtiggør dig i fagets forskellige elementer.

Foruden linjerne er der også mulighed for at prøve forskellige kreative valgfag. De kreative fag og fagområder er væsentlige for skolen og vores ønske om alsidighed og mangfoldighed. Når kreativiteten sættes i spil, kommer der nye ideer og forslag løsninger. Uanset hvordan du kommer til at leve dit liv, får du brug for at kunne ”tænke ud af boksen” og sætte kendte ting og problemstillinger ind i nye sammenhænge.

Det kreative og det innovative er stærkt forbundet og gennem arbejdet med kreativiteten, vil du opleve også at blive styrket i en lang række af de kompetencer og egenskaber, som en moderne tilværelse og et nutidigt arbejdsmarked kalder på.