9.klasse

9. klasse

Den boglige undervisning

Den boglige undervisning prioriteres højt, og engagerede elever og lærere er med til, at du får det bedste grundlag for dit videre uddannelsesvalg Det normale skema afbrydes af og til af halve eller hele fagdage, der giver muligheder for fordybelse i det enkelte fag.

Skolens boglige undervisning fører frem til folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse.

Obligatoriske fag i 9. klasse: Dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag og kristendom. Derudover tilbydes tysk.

Uddannelsesvejledning

Skolen har to uddannelsesvejledere, der står for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Eleverne følges tæt året igennem og hjælpes til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse.

Prøverne

Vi tilbyder folkeskolen afgangsprøve for alle elever i 9. klasse. De er opdelt i humanistiske og naturfaglige fag, mundtlige og skriftlige prøver, derudover er nogle af prøverne obligatoriske og andre udtræksfag.

Prøverne

Eleverne i 9. klasse skal til 7 prøver.
De bundne prøver er dansk (mundtlig og skriftlig), matematik (skriftlig), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (mundtlig).

Derudover er der en række udtræksfag, hvoraf 1 fag fra hver gruppe udtrækkes:
Humanistiske fag: Engelsk (skriftlig), tysk (skriftlig eller mundtlig), historie (mundtlig), kristendom (mundtlig) og samfundsfag (mundtlig). Naturfaglige fag: Biologi (online prøve), geografi (online prøve), matematik (mundtlig) og idræt (praktisk og mundtlig).

Uddannelsesvejledning

Vejlederne har, så vidt det er muligt, de elever, de møder i undervisningen. Skolen prioriterer, at vejlederen kender eleven og har en hurtig og daglig kontakt til hende eller ham.

I løbet af efteråret har alle elever den første samtale med deres vejleder. To søndage i løbet af skoleåret tilbydes elever og forældre ”Åben vejledning”, med mulighed for en samtale med vejlederen. I januar/februar foregår anden samtalerunde, hvor eleverne, i samarbejde med deres vejleder, bliver afklaret om valg af ungdomsuddannelse og udarbejder den endelige uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne. I løbet af februar har eleverne/forældrene desuden mulighed for en samtale med vejlederen eller faglærerne, hvor de kan stille afklarende spørgsmål til det endelige valg.

Skolens vejledere og kontoret sørger for, at elevens ansøgningsskema bliver sendt rettidigt.