Fritiden

Fritiden

Aktiviteter og venskaber

Når du har fri har du mulighed for at benytte skolens haller og faglokaler og dyrke dine interesser. Du er selv med til at planlægge aftenerne, og der altid kammerater og en vagtlærer, der gerne vil være med.

For os er det vigtigt, at der også er et aktivt indhold i fritiden. I løbet af dit ophold skal du flere gange være med til at lave arrangementer for hele skolen. Gennem forberedelsen og afviklingen af disse arrangementer lærer du at blive en aktiv medspiller. Herved styrkes fællesskabet og du forberedes til en meningsfyldt og indholdsrig fritid, også efter skoleopholdet.

Weekenderne er en anden og også meget vigtig del af et efterskoleophold. Vi opfordrer dig til at tilbringe mange weekender på skolen for at du kan få det fulde udbytte af dit efterskoleophold, og samværet med dine kammerater. I nogle weekender kan du selv have indflydelse på indholdet, mens der i andre er fastlagt program. Du skal dog altid deltage 100% i aktiviteterne og pligterne når du vælger at blive på skolen. I årets løb er der enkelte forlængede weekender med en ekstra fridag og der er obligatoriske weekender, hvor alle elever skal blive på skolen.

Fritid

Når undervisningen slutter er det tid til hygge, samvær og aktiviteter.

Du har alle muligheder for at dygtiggøre dig inden for din interesse; guitar, spring, dans, håndbold eller måske håndarbejde.

Weekender

I de almindelige weekender slutter undervisningen fredag eftermiddag kl. 15.30.

Søndag skal man være tilbage på skolen mellem kl. 19.00 og kl. 21.30 søndag aften.

Obligatoriske weekender

Forældreweekend
I september, hvor forældre og elever sammen oplever et døgn på efterskole.


Efterskolernes Dag
Sidste weekend i september, hvor vi har Åbent Hus søndag fra kl. 13 - 17


Kontaktgruppeweekend
Hver kontaktgruppe står for tilrettelæggelse og afvikling af en weekend for alle de andre elever.


Opvisningsweekend
I forbindelse med gymnastikopvisningerne i foråret vil der være en weekend, hvor vi tager ud og laver opvisninger.