Lovpligtige dokumenter, og uddannelsesstatistik

 

Lovpligtige dokumenter

Herunder de dokumenter, der i henhold til efterskoleloven og lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, skal findes på skolens hjemmeside. (alle links åbner i en ny fane)

Undervisningsministeriet og Uddannelsesstatistik

Nedenstående tre sider linker til; undervisningsministeriet og uddannelsesstatistik.dk. Siderne med karaktergennemsnit og karakterfordeling åbner på uddannelsesstatistik.dk, og siden med fuldførelsestid åbner på undervisningsministeriets hjemmeside.

På uddannelsesstatistik.dk skal vælges et område og en skole for at få resultatet vist. (alle links åbner i en ny fane)

Menu