Lovpligtige dokumenter

Herunder de dokumenter, der i henhold til efterskoleloven og lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, skal findes på skolens hjemmeside. Siderne med karakterer og fuldførelsestid åbner på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan der vælges et andet skoleår - husk dog at opdatere siden ved at trykke på "Vis rapport" yderst til højre.

Årsplan

Her finder du årsplanen for skoleåret 17/18


Indholsplan

Her finder du indholdsplanen for skoleåret 17/18

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Vandel Efterskole (22.02.2016)

Årsevaluering

Her finder du årsevalueringen for skoleåret 16/17

Ministeriets årsplan

Her finder du ministeriets årsplan med underskrift for skoleåret 17/18

Undervisnings- miljøvurdering

Her finder du undervisnings- miljøvurderingen for skoleåret 15/16

Inklusion

Her finder du beskrivelsen af inklusion på Vandel Efterskole

Undervisningsministeriet

Nedenstående 3 henvisninger linker til undervisningsministeriet

Karaktergennemsnit

Her finder du karaktergennemsnittet for 9. klasse for skoleåret 15/16

karakterfordeling

Her finder du karakterfordelingen for 9. klasse på Vandel Efterskole for skoleåret 15/16

Fuldførelsestid

Her finder du overgang til uddannelse 3. mdr. efter afslutning fra 2011 - 2016