Lovpligtige dokumenter

Herunder de dokumenter, der i henhold til efterskoleloven og lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, skal findes på skolens hjemmeside.

Årsplan

Her finder du årsplanen for skoleåret 22/23


Indholdsplan

Her finder du indholdsplanen for skoleåret 22/23

Årsevaluerinig

Her finder du års-evalueringen for elever og forældre for skoleåret 21/22

Selvevaluering

Her finder du selvevalueringen for skoleåret 20/21

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Vandel Efterskole (22.02.2016)

Ministeriets årsplan

Her finder du ministeriets årsplan med underskrift for skoleåret 22/23

Undervisnings- miljøvurdering

Her finder du undervisnings- miljøvurderingen for skoleåret 18/19

Inklusion

Her finder du beskrivelsen af inklusion på Vandel Efterskole

Undervisningsministeriet og Uddannelsesstatistik

Nedenstående tre sider linker til; undervisningsministeriet og uddannelsesstatistik.dk. Siderne med karaktergennemsnit og karakterfordeling åbner på uddannelsesstatistik.dk, og siden med fuldførelsestid åbner på undervisningsministeriets hjemmeside. På uddannelsesstatistik.dk skal vælges et område og en skole for at få resultatet vist.

Karaktergennemsnit

Her finder du karaktergennemsnittet for 9. klasse på Vandel Efterskole

karakterfordeling

Her finder du karakterfordelingen for 9. klasse på Vandel Efterskole

Overgang til ungdomsuddannelse

Her finder du andelen af elever, der starter ungdomsuddannelse inden for 15 mdr. efter afslutning