Lovpligtige dokumenter

Herunder de dokumenter, der i henhold til efterskoleloven og lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, skal findes på skolens hjemmeside. Siderne med karakterer og fuldførelsestid åbner på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan der vælges et andet skoleår - husk dog at opdatere siden ved at trykke på "Vis rapport" yderst til højre.

Årsplan

Her finder du årsplanen for skoleåret 19/20


Indholsplan

Her finder du indholdsplanen for skoleåret 19/20

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Vandel Efterskole (22.02.2016)

Årsevaluering

Her finder du årsevalueringen for skoleåret 18/19

Ministeriets årsplan

Her finder du ministeriets årsplan med underskrift for skoleåret 19/20

Undervisnings- miljøvurdering

Her finder du undervisnings- miljøvurderingen for skoleåret 18/19

Inklusion

Her finder du beskrivelsen af inklusion på Vandel Efterskole

Undervisningsministeriet

Nedenstående 3 henvisninger linker til undervisningsministeriet

Karaktergennemsnit

Her finder du karaktergennemsnittet for 9. klasse

karakterfordeling

Her finder du karakterfordelingen for 9. klasse på Vandel Efterskole

Fuldførelsestid

Her finder du overgang til uddannelse 3. mdr. efter afslutning