Lovpligtige dokumenter

Herunder de dokumenter, der i henhold til efterskoleloven og lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, skal findes på skolens hjemmeside.

Årsplan

Her finder du årsplanen for skoleåret 20/21


Indholdsplan

Her finder du indholdsplanen for skoleåret 20/21

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Vandel Efterskole (22.02.2016)

Årsevaluering

Her finder du årsevalueringen for skoleåret 19/20

Ministeriets årsplan

Her finder du ministeriets årsplan med underskrift for skoleåret 20/21

Ministeriets årsplan

Her finder du ministeriets årsplan med ændringer pga. landsstævne

Undervisnings- miljøvurdering

Her finder du undervisnings- miljøvurderingen for skoleåret 18/19

Inklusion

Her finder du beskrivelsen af inklusion på Vandel Efterskole

Undervisningsministeriet og Uddannelsesstatistik

Nedenstående tre sider linker til; undervisningsministeriet og uddannelsesstatistik.dk. Siderne med karaktergennemsnit og karakterfordeling åbner på uddannelsesstatistik.dk, og siden med fuldførelsestid åbner på undervisningsministeriets hjemmeside. På uddannelsesstatistik.dk skal vælges et område og en skole for at få resultatet vist.

Karaktergennemsnit

Her finder du karaktergennemsnittet for 9. klasse

karakterfordeling

Her finder du karakterfordelingen for 9. klasse på Vandel Efterskole

Fuldførelsestid

Her finder du overgang til uddannelse 3. mdr. efter afslutning