Økonomi

Hvor meget koster det?

Prisen i skoleåret 2019-20 er kr. 2400,-/ uge. (2020-21 er ugeprisen kr. 2475,-)

Alle modtager statsstøtte til betaling af skolepengene. (Såfremt man opfylder ministeriets betingelser for statsstøtte. Se mere her)

Efter fradrag af støttebeløb forventes egenbetalingen af skolepenge 2019-20 at blive mellem ca. kr. 1244,- og kr. 1.907,- kr./ uge.

Det skal bemærkes, at prisen dækker alle udgifter undtagen lommepenge og rejsepenge til og fra skolen. Det betyder, at der er betalt for normalt materialeforbrug, ekskursioner og udlandsrejse.

Forud for skolestart opkræves kr. 2000,- i indmeldelsesgebyr, som anvendes til indkøb af skoledragter, gymnastiktøj og diverse materialer. Desuden opkræves et depositum på 1500 kr., som tilbagebetales ved fuldført ophold. (Modregnet evt. manglende aflevering af bøger, mistet nøgle o.l.)

Beregn pris

Kontakt skolen ved yderligere spørgsmål omkring økonomi. (Eller se evt. mere på efterskoleforeningens prisberegning.

Elevstøtte

Det er muligt for den enkelte familie, at ansøge om lokal efterskolestøtte, som er en pulje dedikeret til familier hvis sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang. (kontakt evt. skolen herom).