Værdier, regler og historie

Det store fællesskab

Et forpligtende fællesskab

Når 144 elever skal leve tæt sammen, som det er tilfældet på Vandel Efterskole, stiller det krav om gensidig respekt for at få fællesskabet til at fungere. Skolens forstander og de fleste lærere bor på eller lige omkring skolen. Vi er således alle en del af fællesskabet og søger at give eleverne det voksne mod- og medspil som øger forståelsen for de uskrevne regler og normer, der er nødvendige i ethvert fællesskab.

Det fællesskab, som skolen ønsker at være rammen om, er et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte indgår i en helhed med andre – en helhed, der bygger på gensidig tillid og accept. At fællesskabet er forpligtende betyder også, at vi kræver af hinanden, at alle efter evne og muligheder yder deres til, at enhver på stedet kan få et positivt og udviklende efterskoleophold.

 

Det grundtvigske livs- og menneskesyn

Vores arbejde tager sit udgangspunkt i en dansk, kristen tradition og bygger på en overbevisning om, at mennesket er et sammensat individ, en kombination af ånd og natur.
Vi tror på, at vi med et efterskoleophold kan gøre eleverne bedre egnede til at deltage aktivt og positivt i såvel de små fællesskaber som i samfundet.
I en verden i en konstant hurtigere udvikling søger vi at hjælpe den enkelte til at finde holdepunkter og kvaliteter i tilværelsen.
Dette søges opnået ved, at skolen byder en blanding af de bedste af den frie skoles traditioner sammen med nyere undervisnings- og samværsformer.

Læs værdigrundlag

 

Grundregler

Eleverne har indflydelse på en del af de regler og omgangsformer, der gælder på skolen. Dog har skolen tre grundregler, som for os er helt centrale for at lave efterskole.

  1. Eleverne skal være aktivt deltagende i undervisningen og til fællesarrangementer.
  2. Eleverne skal møde skolen og hinanden i respekt.
  3. Eleverne må på intet tidspunkt medbringe, indtage eller være påvirket af øl, spiritus, hash eller andre rusmidler. Dette gælder også på vej til og fra skolen.

Overtrædelse af skolens grundregler kan medføre bortvisning – tidsbegrænset eller for bestandigt.

 

Vandel Ungdomsskole blev grundlagt i 1948.

Umiddelbart efter krigen blev skolen grundlagt i et lille samfund, der tydeligt bar præg af besættelsen. Netop fordi krigen var et dystert minde, blev skolen startet i optimistisk tro på, at fremtiden tilhørte Danmarks ungdom.

Skolen har i hele sin levetid været i stabil og fremadrettet drift. Således er skolens nuværende forstander blot den fjerde.

I 2007 skiftede skolen navn til Vandel Efterskole

Grundtvigs skoletanker var og er bærende for den måde, vi driver skole på. Skolen er placeret i en historisk og geografisk spændende natur på den jyske højderyg og i nærheden af talrige bronzealderhøje, Randbøl Hede, Hærvejen og Vejle Ådal.

Læs hele historien

Vil du vide mere om vores skole?

Vi er stolte af vores skole og vi elsker at vise den frem. Kom forbi til en besøgsdag og oplev Vandel Efterskole. Se vores besøgsdage her.

Besøg skolen
Menu